Jan Gehl - Města pro lidi

Jan Gehl - Města pro lidi

V této přelomové knize objasňuje Jan Gehl důvody a metody pro utváření „měst pro lidi“. Díky poznatkům ze svého celoživotního výzkumu pomohl Gehl přeměnit prostředí řady měst na celém světě tak, aby je lidé mohli co nejlépe využívat a cítit se v nich skutečně dobře.


S ohledem na měnící se demografické faktory a proměnu životního stylu zdůrazňuje autor čtyři základní kritéria pro úspěšné plánování rozvoje měst. Vysvětluje, jak vytvářet města, která jsou živá, bezpečná, udržitelná a zdravá. Jan Gehl nás učí přemýšlet i o tom největším městě ve velmi malém měřítku. Městské prostředí je podle něj nezbytné vnímat všemi pěti lidskými smysly a především z pohledu chodce, ne řidiče auta.

Až příliš často kolem sebe vnímáme, jak byl lidský rozměr v posledním půlstoletí při plánování opomíjen. Jan Gehl přesvědčivě dokládá, že utváření „měst pro lidi“ je dnes nejen žádoucí, ale i možné.


Jan Gehl poselstvím své knihy apeluje na lidský rozměr městského prostoru. Měřítkem kvality se opět musí stát člověk, ne automobil, jak tomu bylo v posledním půlstoletí. Radnice mnoha světových měst tento trend reflektují a občané i turisté to oceňují. Jan Gehl změnu myšlení dokumentuje po celém světě a vyzývá tím k následování i nás a naše politiky.
Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství

Jan Gehl nás svým zasvěceným pohledem a naléhavým tónem dokáže přesvědčit, že města se mohou stát příjemným místem k životu. Až knížku dočtete, pošlete ji svému starostovi!
Petr Kratochvíl, teoretik architektury

Příjemný a zároveň ekologicky příznivý život si spojujeme výhradně s pobýváním na venkově, blízko přírody, daleko od města. Kniha Jana Gehla nás z tohoto omylu vyvádí. Přesvědčivě, na konkrétních příkladech ukazuje, že promyšleně a citlivě utvářené prostory města představují specifické příležitosti k radostem všedních i svátečních dnů.
Hana Librová, socioložka a environmentalistka

V době, kdy Praha i další česká města hledají svůj urbanistický plán, je kniha Jana Gehla nejen inspirativní, ale i potřebná. Na příkladech mnoha měst, bohatě ilustrovaných fotografiemi a plány Jan Gehl formuje město ne pro úzkou skupinu lidí nebo jako inženýrskou či dopravní strukturu, ale jako přirozenou harmonii procházejícího jedince.
David Vávra, herec a architekt

Od jisté doby se architekturou obyčejně rozumí jen domy, které se tak stávají jen solitéry bez vzájemného vztahu k ostatním. Jan Gehl vnímá lidská sídla ve své celistvosti a upozorňuje nás, že i prostory mezi budovami jsou architekturou, kterou k životu potřebujeme. Kéž bychom mu dokázali více naslouchat. Lépe by se nám ve městech žilo.
Pavel Hnilička, architekt a urbanista

Dostupnost: Skladem
Celková cena: 670 Kč
Vložit do košíku