Základní informace

Datum zápisu: 9. prosince 1998
Spisová značka: N 42 vedená u Krajského soudu v Brně
Název:  Nadace Partnerství (v mezinárodním styku "Czech Environmental Partnership Foundation - CEPF)
Sídlo: Brno, Údolní 33, PSČ 602 00
Identifikační číslo:  457 73 521
Právní forma:  Nadace
 

Účel nadace

1. Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných.
 
2. Nadace Partnerství je součástí konsorcia The Environmental Partnership for Central Europe ustaveného s cílem pomoci místním komunitám ve střední Evropě při budování demokracie a zlepšování životního prostředí. Hlásí se k tomuto zakladatelskému úmyslu jako k dlouhodbé součásti svého poslání.
 
3. Nadace Partnerství podporuje projekty cílené na zlepšení životního prostředí a na trvale udržitelný rozvoj, a to
prostřednictvím:
  • grantového programu
  • organizováním stáží
  • vzdělávacích programů pro základní, střední a vysoké školy
  • celoživotního vzdělávání
  • podpory vědecké a výzkumné činnosti
  • zprostředkování technické pomoci
  • odborných informací
  • vlastních programů nadace

Nadace Partnerství napomáhá vytváření občanské společnosti a stabilní neziskové sféry v České republice a podílí se na mezinárodních programech odpovídajících jejímu poslání.
 

Ředitel:

Ing. Petr Kazda
bytem Kuřim 1261
 

Správní rada

Předseda:
Ing. Jiří Francek, dat. nar. 3. listopadu 1955 
Praha 4, Lipenská 681, PSČ 149 00 
den vzniku funkce: 29. dubna 2011 
den vzniku členství: 29. dubna 2011
 

Místopředsedkyně:

Monika Kašparová, dat. nar. 9. února 1978 
Vrchlabí, U Břízek 271, PSČ 543 01 
den vzniku funkce: 27. dubna 2012 
den vzniku členství: 27. dubna 2012
 

Členové:

Ladislav Miko, dat. nar. 9. dubna 1961 
Sulice - Hlubočinka 978, PSČ 251 68 
den vzniku členství: 23. května 2010
 
Ing. Jitka Klinkerová, dat. nar. 7. prosince 1964 
Roztoky, Smetanova 1320, PSČ 252 63 
den vzniku členství: 29. dubna 2011
 
Čestmír Klos, dat. nar. 25. července 1943 
Špindlerův Mlýn - Labská 59, PSČ 543 51 
den vzniku členství: 29. dubna 2011
 
Ing. Petr Hlobil, dat. nar. 17. srpna 1966 
Praha 9 - Prosek, Nad Krocínkou 427/10 
den vzniku členství: 29. dubna 2011
 
Andreas Beckmann, dat. nar. 10. prosince 1968 
1657 Wolverine, Holland, Mi., , Spojené státy americké 
den vzniku členství: 29. dubna 2011
 
RNDr. Blažena Hušková, dat. nar. 5. ledna 1960 
Oldřichov v Hájích 100, PSČ 463 31 
den vzniku členství: 13. dubna 2010
 
Ing. Zdeněk Hotař, dat. nar. 17. února 1957 
Brno, Generála Kadlece 9, PSČ 621 00 
den vzniku funkce: 27. listopadu 2010
 
Jan Dungel, dat. nar. 23. března 1951 
Brno, Jasanová 3a, PSČ 637 00 
den vzniku členství: 24. listopadu 2011

Ing. Pavel Dočekal, dat. nar. 18. června 1969
Brno, Neumannova 122/36, PSČ 602 00

Vladimír Kořen, dat. nar. 30. prosince 1973
Říčany u Prahy, Ruská 1078/3, 251 01

 
 

Způsob jednání jménem Nadace:

Za nadaci jedná a podpisuje předseda správní rady, místopředseda správní rady a ředitel, a to každý z nich samostatně.