CHKO Brdy - Geodézie On Line 1:25 000

CHKO Brdy - Geodézie On Line 1:25 000

Březnice - Jince - Mýto -  Příbram - Rožmitál pod Třemšínem - Strašice

Oboustranná turistická a cykloturistická mapa 1:25 000, 1. vydání, červen 2016, souřadnicová síť WGS 84.

Líc: CHKO Brdy - jih
Rub: CHKO Brdy - sever

Obecná charakteristika: Podrobná mapa zobrazuje základní polohopisné a výškopisné informace např. silnice, zpevněné a nezpevněné cesty, železnici, sídla a jejich části včetně osad a samot, vodní plochy a toky, ostatní plochy (např. lesy, zahrady a sady, vinice, chmelnice), výškové kóty, vrstevnice po 10 m, ...

Zákres průběhu turistických tras: mapa zobrazuje na území Vojenského újezdu Brdy projekt turistického značení pěší, cyklo a naučných stezek, který bude realizován postupně v letech 2016-2018 - v souladu s pyrotechnickou asanací.

Pozn. U turistických tras, jejichž vyznačení v terénu je plánováno v letech 2017-2018, není zatím známo umístění rozcestníků. Z tohoto důvodu není u plánovaných tras 2017-2018 uvedena kilometráž.

 

Dostupnost: Skladem
Celková cena: 85 Kč
Vložit do košíku