Josef Vavroušek, na cestě k trvalé udržitelnosti

Josef Vavroušek, na cestě k trvalé udržitelnosti

Sborník k nedožitým 60. narozeninám

Editoři: Mikuláš Huba, Pavel Nováček, Tomáš Růžička, Ivan Rynda, Robert Šimice

Nejedná se o publikaci čistě životopisnou ani vzpomínkovou ani o ucelený soubor Vavrouškových myšlenek. Nejvýstižnějším označením je vícerozměrný sborník. Sled šlépějí toho, co v nich za deset let vyrostlo.

Sborník, jehož spojovacím článkem je mnohorozměrná osobnost Josefa Vavrouška a jeho stále aktuální odkaz, je členěn do čtyř základních bloků.

Blok Vzpomínky přátel přináší vyprávění blízkých kamarádů a kolegů Josefa Vavrouška, kteří osobními vzpomínkami rozkrývají Josefovu osobnost a životní dráhu.

Texty v bloku Životní téma dokumentují šíři Vavrouškova odborného záběru i odvahu a systematičnost, se kterou přistupoval k obtížným otázkám společnosti a životního prostředí.

Třetí blok nese název Přínos a význam. Není snadné na několika stránkách shrnout vše, co by pod tento nadpis náleželo …¨

Závěrečný blok Ceny a tradice obsahuje informace o třech cenách spjatých s Vavrouškovým jménem.

V přílohové části najdete pak Vavrouškův životopis prokládaný citacemi z jeho textů.

Publikace je určena nejen pro všechny obdivovatele Vavrouškova odkazu, ale i pro všechny politiky řešící aktuální problémy životního prostředí, udržitelného rozvoje a globální problémy i pro ochránce přírody.

Dostupnost: Skladem
Celková cena: 99 Kč
Vložit do košíku