Plánovací víkend, příručka pro společné plánování věřejných prostranství

Plánovací víkend, příručka pro společné plánování věřejných prostranství

Chcete zlepšit společenský život ve vaší obci? Trápí vás stav parčíku ve vaší čtvrti nebo dětského hřiště? Chcete vědět co si o tom myslí sousedé. Chcete do řešení problému zapojit spoluobčany, ale nevíte jak? Příručka Plánovací víkend vám poskytne velmi praktický návod, jak postupovat a řadu inspirativních příkladů z praxe.

Během plánovacího víkendu navrhují místní obyvatelé jako „místní experti“ budoucí podobu prostranství (náměstí, část parku, vnitroblok, dětské hřiště), které je jim blízké a s nímž mají každodenní zkušenost. Nápady a podněty, které vzniknou, jsou vhodným doplněním procesu územního plánovaní a slouží architektovi pro vypracování projektu.

Plánování formou plánovacích víkendů za účasti občanů může pomoci dosáhnout cílů, které by byly jinak stěží dosažitelné:
•    Vytváření společných představ o budoucnosti komunity a vyhledávání dlouhodobých a krátkodobých strategií pro jejich realizaci.
•    Urychlení aktivit všech druhů odstraněním překážek bránících procesu rozvoje
•    Řešení komplexních problémů nebo alespoň jasnější identifikace problémových oblastí a cílů.
•    Oživení vztahů rozvíjejících místní společenství.
•    Podpora urbanistického plánovaní
•    Lepší informovanost veřejnosti o otázkách rozvoje pramenící z vytvoření otevřeného diskusního fóra.
•    Zvýšení vnitřní motivovanosti zúčastněných vyplývající ze zkušenosti s týmovou prací.

První část publikace obsahuje řadu konkrétních návodů, jak společné plánování organizačně ale i finančně zajistit. Další část publikace představuje podrobněji některé z již realizovaných projektů pro lepší představu o praktickém využití plánovacích víkendů. V závěrečných přílohách pak najdete inspiraci pro tvorbu pozvánek, dotazníků a anket, které vám mohou být užitečné, pokud se rozhodnete plánovací víkend zorganizovat.

Editor českého vydání: Martin Nawrath
Autoři doplňků: Jan Balek, Věra Jakubková, Květa Jarolímková, Helena Kameníčková, Miroslav Kundrata, Stanislav Kutáček, Daniel Rosecký, Eva Staňková

Autor amerického originálu ActionPlanning: Nick Wates, The Prince of Wales´s Institute of Architecture, 1996

Vydala Nadace Partnerství v roce 2003.

Dostupnost: Skladem
Celková cena: 160 Kč
Vložit do košíku