Adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých opatření

V souvislosti s klimatickou změnou čeká města nová výzva, jak řešit nárůst tepelného ostrova, povodně, sucho či nedostatečné zasakování dešťové vody.
Publikace Adaptace na změnu klimatu ve městech prezentuje více než dvacítku nejzajímavějších projektů, které pomáhají tyto problematické situace zmírňovat s pomocí městské zeleně a vodních ploch. U každého projektu naleznete, jak jeho popis a fotografie, tak informace o finančních nákladech, údržbě, současném stavu i překážkách.

Obsah:
Úvod
1. Dopady změny klimatu ve městě
2. Adaptace ve městech a možná řešení: ekosystémově založená opatření
2.1 Jak si poradit s vlnami horka a tepelným ostrovem města
2.2 Jak se město může připravit na povodně
2.3 Jak efektivně hospodařit s dešťovou vodou a předcházet suchu

Brožura je vytištěna na 100 % recyklovaném papíře.

Kolektiv autorů.
Grafická úprava a sazba: Ramap s. r. o.
Počet stran: 80

Brožura vznikla v rámci projektu Urban Adapt (EHP-CZ02-OV-1-036-2015) podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Publikace je zdarma jen za cenu poštovného.
www.urbanadapt.cz

Cena: 0 Kč
Dostupnost: Není skladem
Vložit do košíku