Jak pře(d)kládat svět – základy dobré interpretace

Touto knihou jsme chtěli dát impulz a inspiraci všem, kteří se chtějí pustit do prezentování zajímavých míst a objektů v České republice podle osvědčených zásad. Titul „Jak pře(d)kládat svět“ nabádá k většímu zamyšlení nad tím, jakým způsobem prezentujeme ve stále rychlejším světě úžasné dědictví našich předků a stále mizející přírodní krásy. Autoři jsou přesvědčeni, že každý další hustě popsaný informační panel či nudný průvodce „kolovrátek“ je jen výsledkem nepoučené snahy dělat interpretaci pro návštěvníky zajímavou a srozumitelnou.

Kniha je určena především všem nadšencům, kteří chtějí ostatním přiblížit svět kolem nás. V knize najdou inspiraci jistě i pracovníci muzeí, národních parků, chráněných krajinných oblastí, průvodci, pracovníci v marketingu a destinačním managementu a vůbec všichni, kteří se podílejí na propagaci místních zajímavostí.

Autoři publikace představují nejdříve psychologii a chování návštěvníka a prezentují způsoby, jak s ním efektivně komunikovat. Dále prezentují způsoby, jak účelně definovat hlavní sdělení interpretace a rozebírají různé formy prezentace místního dědictví. Vysvětlují rozdíl mezi pouhým předáním informace a interpretací. Analyzují různé formy interpretace od naučných stezek přes muzejní expozice až po činnost průvodců. Pro ilustraci obecných zásad používají autoři konkrétní případové studie projektů interpretace z České republiky i zahraničí a příklady ilustrují barevnými fotografiemi. Fandové interpretace jistě ocení přílohu věnovanou plánování interpretace, které je v České republice ještě v plenkách. Vzhledem k minimálním zkušenostem, které s plánováním interpretace u nás jsou, je tomuto tématu věnovaná samostatná příloha jednoho z autorů.

Publikace vychází ze zahraničních zkušeností a zkušeností autorů, kteří jsou průkopníky používání zásad interpretace v České republice od roku 2001.

Obsah:
Pojem interpretace a interpretace místního dědictví
Tajemství úspěšné komunikace s návštěvníkem
Zásady interpretace
Od předmětu k příběhu
Formy interpretace
Sledování úspěšnosti interpretace
Literatura
příloha: Plánování interpretace

Autoři:
Ladislav Ptáček a Tomáš Růžička (editoři) a M. Medek, B. Hušková, M. Banaš

Počet stran: 124

Rok vydání: 2012

Cena: 99 Kč
Dostupnost: Skladem
Vložit do košíku