Než nastanou deště / Jak nakládat s vodou v krajině

Řešíte potíže spojené s povodněmi a přitom nemáte čas se tématu hlouběji věnovat? Publikace je určena zejména pro samosprávy obcí, ale také pro jejich obyvatele, kteří se chtějí v této problematice lépe zorientovat. Stručně a jednoduše přibližuje téma ochrany před povodní a celkově zacházení s vodou v krajině tak, aby bylo možné poznatky dále prakticky využít.

Publikace Než nastanou deště  se věnuje principům moderní protipovodňové ochrany. Problematiku řeší zejména z pohledu využití přirozených funkcí krajiny. Uvádí konkrétní opatření, jak lépe nakládat s vodou tak, aby bylo možné předcházet suchu, záplavám i erozi půdy, obnovovat zdroje pitné vody a zároveň v okolí vodních toků vytvářet příjemné místo pro pobyt.

Brožura je vytištěna na 100 % recyklovaném  papíře.

Informace o našich aktivitách v oblasti šetrného hospodaření s vodou najdete na www.nadacepartnerstvi.cz

 
Obsah:
1/ Voda v krajině 
2/ Povodně 
3/ Principy moderní protipovodňové ochrany 
4/ Opatření ve volné krajině 
5/ Vodní toky ve městech a obcích 
6/ Opatření v zemědělské krajině
7/ Dešťová voda ve městech a vesnicích
8/ Jak nakládat s vodou v krajině 
 
Vydaly: Nadace Partnerství a občanské sdružení Náš kraj v roce 2014
Autorky textu: Kamila Florová a Helena Králová
Editace: Nadace Partnerství
Grafická úprava a sazba: František Eliáš
Ilustrace: Viktor Svoboda

Počet stran: 43

Cena: 20 Kč
Dostupnost: Skladem
Vložit do košíku