Plánovací víkend, příručka pro společné plánování věřejných prostranství

Chcete zlepšit společenský život ve vaší obci? Trápí vás stav parčíku ve vaší čtvrti nebo dětského hřiště? Chcete vědět co si o tom myslí sousedé. Chcete do řešení problému zapojit spoluobčany, ale nevíte jak? Příručka Plánovací víkend vám poskytne velmi praktický návod, jak postupovat a řadu inspirativních příkladů z praxe.

Během plánovacího víkendu navrhují místní obyvatelé jako „místní experti“ budoucí podobu prostranství (náměstí, část parku, vnitroblok, dětské hřiště), které je jim blízké a s nímž mají každodenní zkušenost. Nápady a podněty, které vzniknou, jsou vhodným doplněním procesu územního plánovaní a slouží architektovi pro vypracování projektu.

Plánování formou plánovacích víkendů za účasti občanů může pomoci dosáhnout cílů, které by byly jinak stěží dosažitelné:
•    Vytváření společných představ o budoucnosti komunity a vyhledávání dlouhodobých a krátkodobých strategií pro jejich realizaci.
•    Urychlení aktivit všech druhů odstraněním překážek bránících procesu rozvoje
•    Řešení komplexních problémů nebo alespoň jasnější identifikace problémových oblastí a cílů.
•    Oživení vztahů rozvíjejících místní společenství.
•    Podpora urbanistického plánovaní
•    Lepší informovanost veřejnosti o otázkách rozvoje pramenící z vytvoření otevřeného diskusního fóra.
•    Zvýšení vnitřní motivovanosti zúčastněných vyplývající ze zkušenosti s týmovou prací.

První část publikace obsahuje řadu konkrétních návodů, jak společné plánování organizačně ale i finančně zajistit. Další část publikace představuje podrobněji některé z již realizovaných projektů pro lepší představu o praktickém využití plánovacích víkendů. V závěrečných přílohách pak najdete inspiraci pro tvorbu pozvánek, dotazníků a anket, které vám mohou být užitečné, pokud se rozhodnete plánovací víkend zorganizovat.

Editor českého vydání: Martin Nawrath
Autoři doplňků: Jan Balek, Věra Jakubková, Květa Jarolímková, Helena Kameníčková, Miroslav Kundrata, Stanislav Kutáček, Daniel Rosecký, Eva Staňková

Autor amerického originálu ActionPlanning: Nick Wates, The Prince of Wales´s Institute of Architecture, 1996

Vydala Nadace Partnerství v roce 2003.

Cena: 160 Kč
Dostupnost: Není skladem
Vložit do košíku