Tvorba vize komunity, příručka pro společné plánování udržitelného rozvoje komunit

Máte pocit, že občané svou obec vlastně neznají? Máte potřebu vytvořit si společnou představu o tom, jak by měla vaše obec či čtvrť vypadat za deset let? Pak je tato publikace právě tím návodem, který vám pomůže.

Tvorba vize komunity je metoda zaměřená na formulování dlouhodobých cílů rozvoje území jako je obec, městská část, město, či mikroregion. Usiluje přitom o vtažení a aktivní zapojení co nejširšího spektra občanů, lidí v místě žijících, návštěvníků dané oblasti, místní samosprávy, odborníků a dalších, tak, aby došlo k lepšímu propojení jednotlivých dlouhodobých činností a vizí. Metoda vychází z poznatku, že občané potřebují svou obec znát a vytvořit si společnou představu o tom, jak by měla za deset či patnáct let vypadat Tato vize je postupně naplňována realizací několika společně vybraných projektů. Občané společně formulují vizi a identifikují výrazné a efektivní projekty zlepšení života komunity.

V další fázi se vytvářejí jednotlivé akční skupiny, které dále pracují na konkrétním vybraném prioritním projektu. Může jít například o založení klubu podporujícího místní kulturní aktivity,  či prosazení změny trasování linek hromadné dopravy. Společná aktivity a společný cíl poskytuje občanům možnost setkání se sousedy, v čemž spočívá jeden z důležitých přínosů této metody.

Úvodní část publikace obsahuje detailní návod přípravy plánovacího setkání včetně rozpočtu, publicity atp. a návody a tipy na strukturaci a vedení diskuse. Další část pak přináší konkrétní příklady z míst, kde byla tato technika použita. Kniha bude vítaným pomocníkem zástupcům obcí, neziskových organizací, konzultantům i odborníkům, kteří se zabývají místním rozvojem.

Editor českého vydání: Martin Nawrath
Autoři doplňků: Ingrid Bernátová, Anna Čárková, Helena Kameníčková, Vít Kloz, Pavlína Kolínková, Miroslav Kundrata, Tereza Teuschelová, Hana Vlčková

Autorka amerického originálu: Susan Clark s použitím příspěvků Delie Clark

Vydala Nadace Partnerství v roce 2004

Cena: 160 Kč
Dostupnost: Skladem
Vložit do košíku