V době, kdy lidé všude na světě bojují o udržení jedinečnosti místa, kde žijí, je pro nás důležitá podpora šetrné turistiky. Naše nadace tuto myšlenku podporuje zejména rozvojem zelených stezek Greenways a tematických cyklotras.

Jak podporujeme šetrnou turistiku?