V Nadaci Partnerství usilujeme o zlepšování kvality veřejných prostranství, které tvoří nedílnou součást našeho životního prostředí. Pomáháme budovat taková prostranství, která jsou funkční, bezpečná, esteticky přitažlivá a jsou centrem společenského, kulturního i obchodního života obce či města. Klíčovým je pro nás zapojování budoucích uživatelů do procesu plánování a realizace daného místa.

​Přispíváme ke zkvalitňování veřejných prostranství 

Součástí naší práce je vzdělávání, inspirace dobrou praxí a předávání zkušeností z ČR i zahraničí:
  • organizujeme vzdělávací semináře a konference 
  • inspirujeme a sdílíme zkušenosti skrze náš tématický web Prostranstvi.cz
  • motivujeme ke změně formou osvětových kampaní (Do práce na kole) a soutěží (Cesty městy)
  • vydáváme publikace tematicky zaměřené na veřejné prostory, šetrnou dopravu a zapojení veřejnosti
  • poskytujeme metodickou a administrativní podporu v grantových programech 
 

Tvoříme prostory, který zohledňuje potřeby všech 

Budování veřejných prostor s důrazem na šetrnou dopravu si žádá především pečlivé plánování, sběr potřebných dat a diskusi.  Pokud hledáte pomoc při zajištění následujících služeb, neváhejte nás kontaktovat.   

Naše okolí se mění. A to i díky vám!

Ve spolupráci s obcemi, městy, firmami a jinými organizacemi jsme měli možnost ovlivnit více než stovku míst. Podívejte se, kde všude jsme pracovali a jaké výsledky naše partnerství přináší.  


Užitečné odkazy: