Do práce udržitelně

Určitě jste se sami sebe už někdy ptali, proč jste se zase zasekli v dopravní zácpě, proč jste nedostali
přednost na přechodu nebo proč nemáte kde nechat své kolo, motorku či auto. Takové otázky nás
často napadají, protože jsou spojeny s našimi každodenními problémy. Dobrá zpráva je, že už víme,
jak na tyto otázky získat odpověď a jak vyřešit problémy, které se za nimi skrývají, či jak jim přímo
předcházet.

Získejte příručku, která se týká managementu mobility (řízení mobility) a která vám ukáže základní
kroky, jak se s tvorbou plánu mobility ve vaší instituci vypořádat. Můžete tak zlepšit podmínky pro
dojíždění na radnici, služebnu policie, do nemocnice nebo jakékoliv jiné instituce či firmy, které jste
součástí. Podáváme vám pomocnou ruku, abyste mohli zajistit svým zaměstnancům nebo kolegům
praktičtější a příjemnější cestování do práce. Společně můžete vytvořit efektivnější pracovní
prostředí, které bude prospívat vám všem.
Příručka je určena zaměstnancům veřejných institucí. Zejména těm, kteří jsou zodpovědní za
problematiku mobility a dopravy, odborníkům na mobilitu, nebo vedoucím pracovníkům. V případě,
že nepatříte do žádné z těchto kategorií, nevadí. S nápady na změnu však může přijít i kdokoliv jiný z
pracoviště. A my jsme tu od toho, abychom vám s tím pomohli.

Mobilita zaměstnanců je v Evropě klíčovým a každodenním problémem. Denní dojíždění má totiž
několik přímých i nepřímých dopadů na celkové pohodlí lidí. Například čas strávený v dopravních
zácpách působí na fyzický i psychický stav zaměstnance, což dále ovlivňuje kvalitu jeho práce.
Dopravní zácpy mají také nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší. Navíc vzhledem k známému
postupujícímu trendu urbanizace a suburbanizace je zřejmé, že se mobilita zaměstnanců musí řešit a
obecně musí být podporovány udržitelné způsoby dopravy.

Tato příručka poskytuje o plánech institucionální mobility pouze základní informace. Je však
propojena s Integrovanou inteligentní sadou nástrojů pro rozvoj plánu mobility a monitorování pro
města, která poskytuje ještě podrobnější informace o plánování mobility i o problémech, opatřeních
a jejich zavedení. Odkazuje také k dalším zdrojům informací o plánování mobility. Díky online
prostředí se k vám dostanou aktuální zprávy, otestovaná opatření nebo informace získané v průběhu
celého projektu.

Cena: 0 Kč
Dostupnost: Skladem
Vložit do košíku